بازسازی تصاویر مجرمان با تحلیل فعالیت مغز قربانیان

دانشمندان در آزمایشات خود روی میمون ها با رمزگشایی اطلاعات موجود در هر سلول مغز آنها توانستند تصاویری بسازند که شباهت زیادی به تصویر از صورتی داشت که حیوان دیده بود.

دوریس تاسو مولف ارشد این تحقیق می گوید: ما متوجه شدیم این کار بسیار ساده است.
محققان نخست یک فضای ۵۰ بعدی در رایانه ساختند که بتواند بخش ها و ویژگی های مختلف صورت را نشان دهد.سپس آنها ۲۵ بعد را به ویژگی هایی مانند فاصله دو چشم یا عرض پیشانی اختصاص دادند و ۲۵ بعد دیگر به ویژگی های ظاهری دیگر مانند رنگ پوست و بافت آن اختصاص دادند.
آنها با قراردادن الکترودهایی در مغز میمون ها توانستند سیگنال های مربوط به سلول های صورت هر عکس را ثبت کنند.
در مرحله بعد آنها تصویر یک صورت که توسط رایانه تولید شده بود را به میمون نشان دادند تا درک حیوان از آن را به وسیله فعالیت الکتریکی مغز آن دریابند.
هنگامیکه این تصاویر کنار هم قرار داده شدند عکسی که میمون ها دیده بودند و تصاویری که با الگوریتم ساخته شده بودند، تقریبا یکسان بودند.

محققان امیدوارند که بتوان از این روش برای بازسازی چهره مجرمین توسط دریافت سیگنال های مغز قربانیان استفاده کنند.

One thought on “بازسازی تصاویر مجرمان با تحلیل فعالیت مغز قربانیان

پاسخ دهید