هوش مصنوعی رنگ شناس نمی شود!

اگر نگران آخر الزمان رباتیک هستید که در آن ربات ها هر کاری را که انسان می تواند انجام دهد از او ربوده اند، یک شغل پیدا شده است که هوش مصنوعی توانایی انجام آن را ندارد!

کار کشف و نامگذاری رنگ های تازه، کاری دشوار است که هنوز هیچ هوش مصنوعی ای از پس انجام آن بر نیامده است.
پژوهشگران برای آزمودن توانایی ربات ها در نامگذاری رنگ ها و سایه های تازه، 77000 رنگ موجود در مجموعه شروین-ویلیامز را به همراه مشخصات RGB آنها به یک ابرکامپیوتر دارای هوش مصنوعی شبکه ای ارائه دادند و از او خواستند تا نام های جدید برای رنگ های غیرمتعارف بسازد. نتیجه این تجربه این بود که ابرکامپیوتر مشغول ارائه نام های قلمبه و نامفهومی مانند Bylfgoam و Dondarf کرد.

در مرحله بعدی نحوه استفاده از ترکیبات معنی دار و قابل فهم به کامپیوتر آموخته شد و نتیجه حاصل کمی ارتقاء یافت اما کلماتی مانند «سندی احمق» یا «خاکستری عمومی» باز هم برای رنگ ها مناسب نبودند و پژوهشگران به این جمع بندی رسیدند که هوش مصنوعی درک مناسبی برای نامگذاری رنگ ها و سایه های تازه اختراع شده از رنگ های موجود را ندارد.

One thought on “هوش مصنوعی رنگ شناس نمی شود!

پاسخ دهید