ساخت دست مصنوعی دوربین دار توسط محقق ایرانی

غزل قضایی یکی مهندسان زیست طبیعی دانشگاه نیوکاسل به رهبری گروهی از محققان یک دست روباتیک مجهز به دوربین ساخته است که با کمک این دست مصنوعی بیمار می تواند بدون فکر کردن اشیا را به راحتی در دست خود بگیرد. دوربین روی این دست مصنوعی  مجهز به فناوری ماشین یادگیری است. به همین دلیل بیمار می تواند اشیا را به طور اتوماتیک نگه دارد. بنابراین این عضو مصنوعی به جای بیمار شیوه حرکت دست را کنترل می کند.

برای آموزش دست مصنوعی یک سیستم Convolutional Neural Network (CNN) ساخته شد که در حقیقت یک شبکه هوش مصنوعی است.  درهمین راستا از ۵۰۰ شی مختلف ۷۲ عکس برای این شبکه به نمایش در می آید. این ۷۲ عکس از زوایای مختلف یک شی با فواصل ۵ درجه گرفته شده اند. پس از تکمیل این مرحله آموزشی نیز دست مصنوعی مورد آزمایش قرار گرفت.

قضایی مهندس ایرانی این اختراع جدید در این باره گفت: ما به رایانه تصویر یک عصا را نشان می دهیم. اما کار همین جا تمام نمی شود. ما تصاویر مختلفی از همان عصا از زاویه های مختلف و در مکان های مختلف را برای رایانه نمایش می دهیم. رایانه نیز به تدریج شیوه بلند کردن و به دست گرفتن اشیا را می آموزد. بنابراین این برنامه  شناسایی اشیا و شیوه حمل کردن آنها را به رایانه می آموزد. این گامی بسیار مهم در ساخت اعضای مصنوعی بیونیک است.

One thought on “ساخت دست مصنوعی دوربین دار توسط محقق ایرانی

پاسخ دهید